Template Landscape SithoniaFinal2

Ο χάρτης έχει δημιουργηθεί από το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.O σκοπός του προϊόντος αυτού είναι να δώσει μια νεότερη εκτίμησης της επιφάνειας των καμένων εκτάσεων της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτης του Δ. Σιθωνίας που ανιχνεύθηκε στις 25/10/2018 (ώρα 05.35 π.μ.) από την υπηρεσία ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών FireHub του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Τηλεπισκόπησης για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ (www.noa.gr).

Η εκτίμηση της καμένης έκτασης ανέρχεται στα 553 ha και είναι ακριβέστερη σε σχέση με την προγενέστερη εκτίμηση (26/10/2018), δεδομένου ότι ο δορυφορικός αισθητήρας παράγει δεδομένα υψηλότερης χωρική ανάλυσης (10m) ενώ οι λήψεις χαρακτηρίζονται από μηδενικά ποσοστά νεφοκάλυψης και παρουσίας καπνού.

Η εκτίμηση αυτή έγινε εφαρμόζοντας τη Διαφορά του Κανονικοποιημένου Δείκτη Καμένων Εκτάσεων (NBR), αξιοποιώντας την πρότερη (Sentinel2B, 16-10-2018) και τη μεθύστερη του γεγονότος εικόνα (SENTINEL-2Β, 26-10-2018).

Sithonia day2 version1

Ο παρακάτω χάρτης έχει δημιουργηθεί από το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. O σκοπός του προϊόντος αυτού είναι να δώσει μια νεότερη εκτίμησης της επιφάνειας των καμένων εκτάσεων της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτης του Δ. Σιθωνίας που ανιχνεύθηκε στις 25/10/2018 (ώρα 05.35 π.μ.) από την υπηρεσία ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών FireHub του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Τηλεπισκόπησης για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ (www.noa.gr).

Η εκτίμηση της καμένης έκτασης (630ha) βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα μέσης ανάλυσης VIIRS συνδυάζοντας δυο διαδοχικά περάσματα από τους δορυφόρους NOAA-20 και NPP. Η εκτίμηση αυτή είναι ακριβέστερη σε σχέση με την προγενέστερη, δεδομένου ότι οι σημερινές λήψεις (26/10/2018) είναι καθαρότερες, χωρίς καπνό και νεφοκάλυψη. Η καμένη έκταση είναι υπολογίσζεται στα 630 εκτάρια.


Second updated estimation by BEYOND Center of the fire in Sithonia-Chalikidiki

The estimation of the burnt area (630ha) is based on the medium spatial resolution VIIRS satellite data, combining two subsequently passes of
NOAA-20 and NPP satellites. The current estimation is more precise than the former one since the current acquisitions (26/10/2018) are not compromised by either smoke or clouds.

Template Landscape SmokeFire22 sithonia

Ο παρακάτω χάρτης έχει δημιουργηθεί από το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ με χρήση δορυφορικής εικόνας Sentinel-3A μέσης χωρικής ανάλυσης (300m).

Ο σκοπός του προϊόντος αυτού είναι να δώσει την εικόνα της χωρικής διασποράς του καπνού της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτης του Δ. Σιθωνίας που ανιχνεύθηκε στις 25/10/2018 (ώρα 05.35 π.μ.) από την υπηρεσία ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών FireHubτου Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Τηλεπισκόπησης για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ (www.noa.gr).


The BEYOND Centre of Excellence created a map using images from Sentinel-3A based on 300m resolution. This image presents the fire smoke dispersion from the fire of 25 October in Sithonia -Chalkidiki.

zakynthos lowResolution

Το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΕΑΑ παρήγαγε ένα πρώτο διαφορικό συμβολόγραμμα που αφορά τον σημερινό σεισμό στη Ζάκυνθο και στο οποίο δεν ανιχνεύεται κάποια εδαφική παραμόρφωση.

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα Sentinel-1 και η επεξεργασία των εικόνων ξεκίνησε αυτόματα με τη λήψη της πρώτης διαθέσιμης εικόνας μετά τον σεισμό.

Η υπηρεσία geObservatory είναι διαθέσιμη στη σελίδα :

http://beyond-eocenter.eu/geohub/ του Κέντρου Αριστείας BEYOND και παράγει αυτοματοποιημένα προϊόντα συμβολομετρίας μετά από σημαντικά σεισμικά γεγονότα και ηφαιστειακές εξάρσεις οπουδήποτε στον κόσμο.

Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν και να κατεβάζουν ελεύθερα τα προϊόντα που βρίσκονται στην εφαρμογή geObservatory.


Α quicklook of the differential interferogram produced for today’s earthquake in Zakynthos island, Greece. This is a raw interferogram, and no manual operations for fine-tuning the processing parameters have been applied.
No fringe pattern is evident in the island.

Sentinel-1 data were used and a fully automatic processing engine was activated a few minutes after the earthquake occurrence. This engine is named geObservatory and a beta-version front-end is available here:

http://beyond-eocenter.eu/geohub/

Note that this is work in progress and any feedback on the functionality of geObservatory is welcome!

The event’s specific page is available here:


http://beyond-eocenter.eu/geohub/ionian-sea-2018-10-25-225451/

More interferograms will automatically populate this page as new Sentinel-1 data arrive.

Users can freely visualize and download the raw interferograms that are output from the geObservatory application of BEYOND Center Of Excellence.

 

Sithonia v3 optimized

Με βάση την πρώτη εκτίμηση της καμένης έκτασης σε ανάλυση 375 μ. από τον δορυφορικό αισθητήρα VIIRS και συγκεκριμένα από τον δορυφόρο Suomi NPP και NOAA-20 η καμένη έκταση υπολογίζεται περίπου στα 1000ha. Η εκτίμηση ανακοινώνεται με κάθε επιφύλαξη, καθώς υπάρχει αδυναμία λήψης εικόνων χωρίς νεφοκάλυψη πάνω από την περιοχή. Επίσης, ο ίδιος ο καπνός που παράγεται από την καύσιμη ύλη της περιοχής εμποδίζει τη λεπτομερή εκτίμηση της καμένης έκτασης.

Μόλις έχουμε δορυφορικές εικόνες με λιγότερη νεφοκάλυψη θα επανέλθουμε με νεότερες και ακριβέστερες εκτιμήσεις.


A first estimate of the burned areas in Sithonia Chalkidiki is estimated at about 1000 ha, based on the 375 meters resolution VIIRS sensor data, on board the Suomi NPP and NOAA-20 satellites. This is a first rough approximation since smoke plumes from the ongoing fire prevents a precise mapping of the burnt area perimeter.

Stay tuned as today we will update this first estimation based on new satellite acquisitions.

Chalkidiki 25oct2018 nospots

Η υπηρεσία ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών FireHub του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Τηλεπισκόπησης για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ (www.noa.gr) παρακολουθεί παράλληλα τη χωρική και χρονική διασπορά του καπνού από την πυρκαγιά στην περιοχή Σάρτης - Σιθωνίας Χαλκιδικής. Όπως φαίνεται από την πρόγνωση του μοντέλου διασποράς (μπλε χρώμα) οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μεταφέρουν τον καπνό νότια μέχρι την περιοχή των Σποράδων και την Εύβοια.

SithoniaFire detail

Στις 05.35 σήμερα το πρωί (25/10/2018) ανιχνεύθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Σάρτης - Σιθωνίας Χαλκιδικής από την υπηρεσία ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών FireHubτου Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Τηλεπισκόπησης για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ (www.noa.gr). Το σύστημα παρακολούθησε, όπως κάνει πάντα σε αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις, την εξέλιξη της πυρκαγιάς, κάθε 5 λεπτά της ώρας και με 500 μ. χωρική ανάλυση με ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα: http://ocean.space.noa.gr/FireHub απ' όπου πληροφορείται και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

beyond newsletter v10

The current issue of BEYOND newsletter highlights the Center’s activity during the last 6 months. We hope you will enjoy reading this newsletter as much as we enjoyed writing it.

hyperlink Click here to see our newsletter

2018 10 12 Copernicus Romania GEO CRADLE BEYOND

The Regional Data Hub of Geo-Cradle and the Beyond EO Center data platforms in support to the data exploitation platform concept were presented on Romanin Space Agency Annula Conference by Alexia Tsouni, National Observatory of Athens.

Many thanks to the organisers for this conference, and to Eurisy for the οorganisation of the round table on data exploitation platforms.

More info: http://www.rosa.ro/index.php/en/news-menu/evenimente/2888-the-annual-conference-on-european-space-programmes-2018

pdf Click here to see the presentation

vradia ereyniti2018

Το Κέντρο Αριστείας BEYOND συμμετέχει στη Βραδιά Ερευνητή 2018. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και θα δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να μάθουν τα μυστικά της επιστήμης.
Εμείς θα μιλήσουμε για δορυφορική τηλεπισκόπηση και υπηρεσίες.

Πως οι δορυφόροι μας προστατεύουν?