Στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 συλλέχθηκε από το Hellenic Mirror Site, το οποίο συντηρεί και διαθέτει εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης των Ευρωπαϊκών δορυφόρων Sentinels, η πρώτη διαθέσιμη οπτική δορυφορική εικόνα Sentinel-2A (χωρικής ανάλυσης 10 m) μετά το πλημμυρικό συμβάν, και παρέχει τώρα την χαρτογράφηση των πλημμυρισμένων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.

Η πλημμύρα προκλήθηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές του Μεσογειακού κυκλώνα "Ιανός”. Ο μετεωρολογικός σταθμός του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ στο Μουζάκι Καρδίτσας κατέγραψε 254.2 mm στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, με αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την πρόκληση τεράστιων καταστροφών. Χιλιάδες σπίτια καθώς και χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πλημμύρισαν στο Ν. Καρδίτσας.

Ενδεικτικά, η πλημμυρισμένη έκταση που απεικονίζεται στον χάρτη (περιοχή μελέτης με κόκκινο περίγραμμα) εκτιμήθηκε στα 155.800 στρέμματα (15.580 εκτάρια) και κατακλύζει τόσο καλλιεργούμενες εκτάσεις όσο και κατοικημένες περιοχές. Αναλυτικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των πλημμυρισμένων εκτάσεων ήταν αγροτικές εκτάσεις οι οποίες εκτιμήθηκαν σε 147.740 στρέμματα (ποσοστό 94.8%). Οι υπόλοιπες αφορούν σε δομημένες εκτάσεις (με αστική/οικιστική χρήση και τεχνικές υποδομές) – 5.430 στρέμματα (ποσοστό 3.5%) – και σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις – 2.630 στρέμματα (ποσοστό 1.7%).

Για την εκτίμηση των πλημμυρισμένων εκτάσεων αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά οι δείκτες Normalized Difference Water Index (NDWI) και Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), με εφαρμογή κατάλληλων κατωφλίων και φωτοερμηνεία της δορυφορικής εικόνας.

 

Flood Karditsa map info 150dpi