Η πλημμύρα στην Καβάλα έλαβε χώρα στις 21 Νοεμβρίου 2019 και προκλήθηκε από έντονη βροχόπτωση. Πλημμύρισαν κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις αλλά και τμήματα της Εθνικής οδού Καβάλας-Δράμας, καθώς και εγκαταστάσεις κατά μήκος της. Στον δήμο Καβάλας, στην δημοτική ενότητα Φιλίππων, οι τοπικές κοινότητες Πολύστυλου και Δάτου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ομάδα Ταχείας Χαρτογράφησης του BEYOND συνέλεξε στα Copernicus Hubs που λειτουργεί εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης των Ευρωπαϊκών δορυφόρων Sentinels, και παρέχει τώρα την πρώτη αποτίμηση της πλημμυρισμένης έκτασης στην Καβάλα.

Συγκεκριμένα, έγινε επεξεργασία και φωτοερμηνεία δύο δορυφορικών εικόνων Sentinel-1Α, χωρικής ανάλυσης 10 m, οι οποίες λήφθηκαν πριν και μετά την καταστροφή (18/08/2019 και 22/11/2019 αντίστοιχα).