Στα 11000 στρέμματα περίπου υπολογίζεται η καμένη έκταση στο Δήμο Σαρωνικού για την πυρκαγιά που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:10 τοπική, σύμφωνα με την αρχική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.
Σκοπός του προϊόντος είναι να δώσει την εκτίμηση της επιφάνειας των καμένων εκτάσεων της πυρκαγιάς στην περιοχή που ανιχνεύθηκε στις 09/09/2020 (ώρα 11:10) από την υπηρεσία ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών FireHub (http://beyond-eocenter.eu/index.php/web-services/firehub).
Η εκτίμηση της καμένης έκτασης, βασίστηκε στην επεξεργασία δορυφορικών εικόνων μεσης ανάλυσης VIRSS οι οποίες συλλέχθησαν στις κεραίες του BEYOND/EAA στις 09/09/2020 και 10/09/2020.
Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχρονικής Χαρτογράφησης του κέντρου μας, η ευρύτερη περιοχή έχει και στο παρελθόν υποστεί καταστροφές από πυρκαγιές, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. Το Σύστημα Διαχρονικής Χαρτογράφησης καταγράφει τις καμένες εκτάσεις από το 1984 μέχρι και σήμερα.
 
sarwnikos2