Η εκτίμηση της επιφάνειας των καμένων εκτάσεων της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού, που ανιχνεύθηκε στις 09/09/2020 (ώρα 12:00) από την υπηρεσία ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών FireHub (http://beyond-eocenter.eu/index.php/web-services/firehub) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Τηλεπισκόπησης για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, υπολογίστηκε στα 8380 στρέμματα και βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης.
anavyssos