Ενεργοποίηση του συστήματος FIREHUB

To Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δημοσιεύει σήμερα περισσότερα στοιχεία για την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 22 Αυγούστου 2020 στη δασική περιοχή Λαγκάδα του δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας.

Η πυρκαγιά ανιχνεύθηκε από το σύστημα FIREHUB αμέσως με το ξέσπασμά της στις 12.10 τοπική ώρα (βλ. Εικόνα 1).

img1

 Εικόνα 1: Ανίχνευση της πυρκαγιάς στις 12.10 τοπική ώρα από το σύστημα FIREHUB

Κατά τη διάρκεια του γεγονότος το σύστημα FIREHUB κατέγραφε τις ενεργές εστίες της πυρκαγιάς κατόπιν επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων μέσης ανάλυσης JPSS-VIIRS (βλ. Εικόνα 2).

img2

Εικόνα 2: Ενεργές εστίες από το σύστημα FIREHUB στη διάρκεια του Σαββάτου 22/08 από δορυφορικές εικόνες μέσης ανάλυσης JPSS-VIIRS

Η πρώτη εκτίμηση της καμένης έκτασης από το σύστημα FIREHUB έγινε με επεξεργασία της δορυφορικής εικόνας υψηλής ανάλυσης Sentinel-2 με ημερομηνία λήψης 23/08/2020 και ώρα Ελλάδος 12:05, η οποία συλλέχθηκε στα hubs του Ελληνικού Mirror Site που λειτουργεί το κέντρο BEYOND. Η επεξεργασία της εικόνας έδωσε την προσωρινή καμένη έκταση εκείνης της στιγμής, καθώς και τις ενεργές εστίες και τους καπνούς (βλ. Εικόνα 3), έκταση που ανέρχονταν σε 1455 εκτάρια (βλ. Εικόνα 4).

img3

Εικόνα 3: Δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης Sentinel-2 με ημερομηνία λήψης 23/08/2020 και ώρα Ελλάδος 12:05 κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς

img4

Εικόνα 4: Εκτίμηση της καμένης έκτασης κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς από το σύστημα FIREHUB: 1455 εκτάρια από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης Sentinel-2 με ημερομηνία λήψης 23/08/2020 και ώρα Ελλάδος 12:05

Δύο ώρες μετά, κι ενώ η πυρκαγιά εξαπλώνονταν, το σύστημα FIREHUB έδωσε νέα εκτίμηση καμένης έκτασης στα 1600 εκτάρια. Αυτή ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας της δορυφορικής εικόνας μέσης ανάλυσης JPSS-VIIRS, η οποία συλλέχθηκε στις εγκαταστάσεις του κέντρου BEYOND/EAA με ημερομηνία λήψης 23/08/2020 και ώρα Ελλάδος 14:01 (βλ. Εικόνα 5).

img5

Εικόνα 5: Εκτίμηση της καμένης έκτασης από το σύστημα FIREHUB στα 1600 εκτάρια από την δορυφορική εικόνα μέσης ανάλυσης JPSS-VIIRS με ημερομηνία λήψης 23/08/2020 και ώρα Ελλάδος 14:01

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η νέα εκτίμηση της καμένης έκτασης που έγινε με επεξεργασία της δορυφορικής εικόνας μέσης ανάλυσης JPSS-VIIRS με ημερομηνία λήψης 24/08/2020 και ώρα Ελλάδος 14:33 από το σύστημα FIREHUB ήταν 1950 εκτάρια (βλ. Εικόνα 6).

img6

Εικόνα 6: Εκτίμηση της καμένης έκτασης από το σύστημα FIREHUB στα 1950 εκτάρια από την δορυφορική εικόνα μέσης ανάλυσης JPSS-VIIRS με ημερομηνία λήψης 24/08/2020 και ώρα Ελλάδος 14:33

Ενεργοποίηση Copernicus Rapid Mapping (EMS)

Στις 23/8 η υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service (EMS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησε το Rapid Mapping για την πυρκαγιά αυτή και εκτίμησε με δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης (SPOT-6/7 με ημερομηνία λήψης 24/8 και ώρα Ελλάδος 12:12) την τελική καμένη έκταση στα 1879,4 εκτάρια.

Ιστορικότητα στην συμπεριφορά της πυρκαγιάς στην περιοχή – Σύστημα FIREHUB (Διαχρονική Χαρτογράφηση)

Η συγκεκριμένη περιοχή (Ανατολική Μάνη) είχε καεί νωρίτερα εφέτος το καλοκαίρι, και συγκεκριμένα στις 07/08 οπότε και καταστράφηκε έκταση δασικής γης περίπου 150 στρεμμάτων. Η ιστορική ανάλυση των πυρκαγιών στην περιοχή υποδηλώνει ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις πυρκαγιές καθώς είχαν καεί επίσης στο παρελθόν: 2467 εκτάρια το 2017, 93 εκτάρια το 2012, 101 εκτάρια το 2010, 4306 εκτάρια το 2006, και 29 εκτάρια το 2003 (βλ. Εικόνα 7).

img7

Εικόνα 7: Προηγούμενες καμένες εκτάσεις (κόκκινες αποχρώσεις) από παλιότερες δασικές πυρκαγιές από το σύστημα FIREHUB στην ευρύτερη περιοχή της πρόσφατης πυρκαγιάς (μαύρη διαγράμμιση)

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας για την κατάσβεση της πρόσφατης πυρκαγιάς επιχείρησαν στην ευρύτερη περιοχή 239 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 67 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, ενώ υπήρξε και συνδρομή από τον Ελληνικό Στρατό και από υδροφόρες Ο.Τ.Α. Εξαιτίας της πυρκαγιάς δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης 5 οικισμών: Βάχος, Γέρμα, Νεοχώρι, Σκαμνάκι και Δροσοπηγή.