Ο χάρτης έχει δημιουργηθεί από το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και σκοπός του προϊόντος αυτού είναι να δώσει μια εκτίμηση της επιφάνειας  των καμένων εκτάσεων της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Μαλεσίνας, Δ. Λοκρών που ανιχνεύθηκε στις 16/07/2020 (ώρα 14:35) από την υπηρεσία ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών FireHub   (http://beyond-eocenter.eu/index.php/web-services/firehub) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Τηλεπισκόπησης για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών BEYOND (http://beyond-eocenter.eu/) του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ (www.noa.gr).

Η εκτίμηση της καμένης  έκτασης, η οποία βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα Sentinel-2 υψηλής ανάλυσης, υπολογίστηκε σε 300 ha. (3.000 στρέμματα)

malesina