Δύο μεγάλοι σεισμοί πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου 2023 με μεγέθη Μ7.8 (6 Φεβρουαρίου 2023, 01:17:36 UTC) και M7.5 (Feb.6,2023, 10:24:49 UTC) αντίστοιχα. Οι σεισμοί Μ7.8 και Μ7.5, που προέκυψαν στις 6 Φεβρουαρίου 2023, τοποθετούνται στο ρήγμα του Amanos και στο ρήγμα του Surgu (βόρειος κλάδος), αντίστοιχα.

Υλικές καταστροφές και σοβαρές ανθρώπινες απώλειες προκλήθηκαν από τον σεισμό, σύμφωνα με το χάρτη του Emergency Response Coordination Centre (ERCC - European Civil Protection And Humanitarian Aid Operations), στις 8 Φεβρουαρίου 2023. Και τα δύο τμήματα θεωρούνται σεισμικά κενά, που σημαίνει ότι δεν έχουν σημειωθεί ιστορικοί και πρόσφατοι σεισμοί που να σχετίζονται με αυτά, δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια συσσώρευση τάσεων. Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2023, οι κύριοι σεισμοί, καθώς και πάνω από δέκα μετασεισμοί με μέγεθος πάνω από 5.5 πραγματοποιήθηκαν και η υπηρεσία geObservatory της επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, αμέσως ενεργοποιήθηκε και κατέγραψε την εδαφική παραμόρφωση.

Οι επιπτώσεις από τον σεισμό είναι εξίσου σοβαρές και στην Συρία. Τα πρώτα συμβολογραφήματα δημιουργήθηκαν με δύο ζεύγη εικόνων Sentinel-1, ανοδικής και καθοδικής τροχιάς δορυφόρου, τα οποία καλύπτουν κυρίως τους δύο μεγάλους σεισμούς. Τα σεισμικά γεγονότα στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα ένα σύνθετο συμβολογράφημα με πολλούς κροσσούς συμβολής, που παρουσιάζουν την εδαφική παραμόρφωση που προκλήθηκε από τους σεισμούς. Όλα τα διαφορικά συμβολογράμματα που σχετίζονται με τον σεισμό, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του geΟbsevatory (http://geobservatory.beyond-eocenter.eu/). Η ιστοσελίδα θα επικαιροποιείται, καθώς θα παράγονται συμβολογραφήματα από γειτονικά frames, μόλις γίνονται διαθέσιμες νέες εικόνες Sentinel-1.

 

Two major seismic events occurred in Central Turkey in February 6, 2023, with magnitudes M7.8 (Feb. 6, 2023, 01:17:36 UTC) and M7.5 (Feb.6,2023, 10:24:49 UTC) respectively.

Severe damages, more than 40000 injured people and more than 8000 fatalities were induced by seismic sequence in Turkey, according to the map produced by the Emergency Response Coordination Centre (ERCC) of the European Civil Protection And Humanitarian Aid Operations on February 8, 2023.The impact of the seismic events in Syria is also severe.

The M7.8 and the M7.5 earthquakes that occurred on February 6, 2023, are situated on the Amanos fault segment and the Surgu fault segment (Southern strand) respectively. Both fault segments were considered to be seismic gaps, meaning no significant earthquakes had been reported in historical or recent times, so the stress had accumulated.  On 6 and 7 February 2023, along with the mainshocks, more than ten aftershocks with a magnitude greater than 5.5, occurred and activated the geObservatory service of the Operational Unit Center for Earth Observation Research and Satellite Remote Sensing BEYOND of the Institute of Astronomy and Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing of the National Observatory of Athens, that mapped co-seismic deformation.

The first co-seismic interferograms were produced with two pairs of Sentinel-1 SAR images of ascending track 14 and descending track 21. All major seismic events, synthesized a complex co-seismic interferogram with a large number of fringes, presenting the surface deformation in the line of sight direction, induced by the earthquakes. Each fringe illustrated in the produced interferogram, corresponds to a ground deformation equal to 2.8 cm. All co-seismic and pre-seismic interferograms, associated with the event will be freely available in the geObsevatory website (http://geobservatory.beyond-eocenter.eu/). The website will be continuously updated within the next days, as soon as new Sentinel-1 images from neighboring frames become available.

earthquake turkey syria