Η Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετείχε στις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο και τα διαδικτυακά workshops που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της HellasGIs.

1.1

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 οι επιστημονικοί συνεργάτες Άλκης Κούκος και Ιάσονας Τσαρδανίδης παρουσίασαν και εκπαίδευσαν του χρήστες για ταξινόμηση καλλιεργειών χρησιμοποιώντας μοντέλα μηχανικής μάθησης και δορυφορικά δεδομένα Sentinel-2.

123

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, ο Διευθυντής Ερευνών EAA και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Δρ. Χάρης Κοντοές καθώς και ο επιστημονικός συνεργάτης της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Νίκος Σταθόπουλος συμμετείχαν στο προεδρείο της Συνεδρίας VI “Κίνδυνοι και Φυσικές Καταστροφές”. Στη συγκεκριμένη συνεδρία αναδείχθηκαν οι υπηρεσίες του FireHUB για την παρακολούθηση και αποτίμηση των πυρκαγιών του 2022, το σύστημα EYWA, η πλατφόρμα WebGIS που έχει αναπτυχθεί για την έγκαιρη ενημέρωση για ασθένειες μεταδιδόμενες από κουνούπια και οι εφαρμογές του μοντέλου MΑΜΟΤΗ και ,τέλος, παρουσιάστηκε το γεωπληροφοριακό σύστημα για την εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής. Οι παρουσιάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από τους επιστημονικούς συνεργάτες και τις επιστημονικές συνεργάτιδες της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Στέλλα Γκίρτσου, Κωνσταντίνο Τσαπραΐλη και Αλεξία Τσούνη.

4

tsouni hellasgis

Στις 3 Δεκεμβρίου 2022 η επιστημονική συνεργάτιδα της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Στέλλα Γκίρτσου συμμετείχε στο workshop για το LUCAS Project της Eurostat, το οποίο παίρνει δεδομένα μέσω API από τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, οπτικοποιεί τις περιοχές υψηλού ρίσκου σε συνδυασμό με τις διαδρομές των επιθεωρητών και αποστέλλει αυτοματοποιημένο email με σαφείς οδηγίες για την αποφυγή των συγκεκριμένων διαδρομών.

3