Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, παγκόσμια ημέρα των βουνών, στις 09.30 π.μ. πραγματοποιηθήκε διαδικτυακά το Συνέδριο «Κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές στα βουνά» από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα βουνά του κόσμου είναι περιοχές κρίσιμης σημασίας για την οικολογική ισορροπία αλλά και για την ανθρώπινη ανάπτυξη του πλανήτη. Αποτελούν, όμως, και περιοχές εξαιρετικά ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και πλήττονται ιδιαίτερα από φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με αυτή.

Κεντρικό αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καλιαμπάκο. Το ερευνητικό έργο υλοποιείται από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το Δήμο Μετσόβου, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος». Στόχος του έργου είναι να θωρακίσει το Δήμο Μετσόβου έναντι φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και, ειδικότερα, έναντι των δασικών πυρκαγιών και της διάβρωσης του εδάφους. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου δείχνουν ότι η περιοχή του Δήμου Μετσόβου είναι πράγματι ευάλωτη στους κινδύνους αυτούς και ο Δήμος πρέπει έγκαιρα να θωρακιστεί έναντι αυτών.

Το BEYOND συμμετείχε με την ομιλία "H διαστημική καινοτομία στην υπηρεσία του πολίτη για την παρακολούθηση και προστασία από φυσικές καταστροφές" με ομιλήτρια την Αλεξία Τσούνη, επιστημονική συνεργάτιδα της ομάδας.

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη εδώ.

Το Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.