Το Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/IAAΔΕΤ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διοργάνωσαν ημερίδα για τις υπηρεσίες και τα δεδομένα του προγράμματος γεω-επισκόπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Copernicus, την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικούς φορείς και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την γεωργία ακριβείας.

Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού έργου FP CUP, που έχει σαν στόχο τη διευρυμένη χρήση των δεδομένων και υπηρεσιών του Copernicus για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Δείτε την ατζέντα της εκδήλωσης.

COPERNICUS Agenda new

Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες εδώ: https://praxinetwork.gr/el/event/2388