Ο παρακάτω χάρτης έχει δημιουργηθεί από το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. Η εκτίμηση της καμένης έκτασης στην ευρύτερη περιοχή των Ραπταίων, Δ. Καρύστου που ανιχνεύθηκε στις 11/07/2020 (ώρα 13:05) από την υπηρεσία ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών FireHub, βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης και υπολογίστηκε σε 72 ha (720 στρέμματα).

 

karystos