Ο χάρτης έχει δημιουργηθεί από το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ  και σκοπός του προϊόντος αυτού είναι να δώσει μια εκτίμηση της επιφάνειας των καμένων εκτάσεων της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου, που ανιχνεύθηκε στις 16/07/2020 (ώρα 12:40 ) από την υπηρεσία ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών FireHub (http://beyond-eocenter.eu/index.php/web-services/firehub) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Τηλεπισκόπησης για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών BEYOND (http://beyond-eocenter.eu/) του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ (www.noa.gr).

Η εκτίμηση της καμένης έκτασης, η οποία βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης (Sentinel-2), υπολογίστηκε σε 52 ha (520 στρέμματα).

lavrio