Το έργο συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) με επικεφαλής τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθ. Διόφαντο Χατζημιτσή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας και η χρηματοδότηση του είναι ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ.  Συγκεκριμένα 15 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 15 εκατομμύρια ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία και χρηματοδότηση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Κέντρο BEYOND θα αποτελέσει επιστημονικό "θεμέλιο λίθο" μεταφέροντας τεχνογνωσία, αριστεία και υπηρεσίες που είναι ήδη αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και διεθνείς οργανισμούς σε τομείς όπως,  η Διαχείριση Κρίσεων και Φυσικών Κινδύνων, η Γεωργία, η Ενέργεια, οι Πρώτες Ύλες, η Κλιματική Αλλαγή και η επεξεργασία μεγάλων δορυφορικών δεδομένων.

Η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς θα βοηθήσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων να απαντήσουν σε κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχή της Νότιοανατολικής Μεσογείου. Στην κατεύθυνση αυτή πέρα από την προσφορά του επιστημονικού του έργου, το κέντρο BEYOND θα αξιοποιήσει και το ευρύ δίκτυο των επιστημονικών φορέων και κυβερνητικών οργανισμών που συντονίζει στις χώρες της Μεσογείου και Μέσης Ανατολής μέσω της δράσης GEO-CRADLE που του έχει ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον διακυβερνητικό οργανισμό GEO (Group on Earth Observations).

Η σημαντικότητα του συγκεκριμένου έργου αναδείχτηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη ο οποίος σε ειδική εκδήλωση την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, κήρυξε την έναρξη του έργου. Ο κ. Αναστασιάδης συνεχάρη το ΤΕΠΑΚ, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου και τους τρεις παγκοσμίου φήμης εταίρους, το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΕΑΑ, το Γερμανικό Οργανισμό Αεροναυτικής και Διαστήματος (DLR) και το Γερμανικό Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία (TROPOS) εκφράζοντας τη βαθιά εκτίμηση του, για την αποφασιστικότητα και τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι μαζί ώστε να στεφθεί με επιτυχία η επιχορήγηση του σημαντικού αυτού έργου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέδωσε τιμητική πλακέτα και ευχαρίστησε δια μέσου του επιστημονικού υπεύθυνου & Διευθυντή Ερευνών Δρ. Χάρη Κοντοέ, όλο το προσωπικό του Κέντρου Αριστείας BEYOND του ΕΑΑ αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συμβολή του στην ανάπτυξη αριστείας στην Κύπρο μέσω της υλοποίησης του προγράμματος Excelsior και της δημιουργίας του Κέντρου " ERATOSTHENES".

IMG 9945