Η λεπτομερής χαρτογράφηση της καμένης έκτασης στην περιοχή του Σοφικού Κορινθίας προήλθε από την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων Sentinel-2A.

Η λεπτομερής χαρτογράφηση της καμένης έκτασης στην περιοχή του Καλάμου προήλθε από την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων Sentinel-2B.

Η λεπτομερής χαρτογράφηση της καμένης έκτασης στην περιοχή του Σκουταρίου Λακωνίας προήλθε από την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων Sentinel-2A.

Η λεπτομερής χαρτογράφηση της καμένης έκτασης στα Κύθηρα προήλθε από την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων Sentinel-2A.