ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δυναμική Παρακολούθηση και Ταχεία Χαρτογράφηση Πυρκαγιών σε Ημερήσια Βάση σε Ολόκληρη την Ελλάδα - Χρήση Μέσης και Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης Δορυφορικά Δεδομένα που Συλλέγονται στις Εγκαταστάσεις του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ / ΕΑΑ

Το Δορυφορικό Κέντρο Αριστείας Φυσικών Καταστροφών BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), συνεχίζει να διαδραματίζει και αυτό το καλοκαίρι τον κοινωνικό του ρόλο, χαρτογραφώντας κάθε ημέρα την έκταση και τα χαρακτηριστικά της καταστροφής κάθε γεγονότος πυρκαγιάς που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Η ταχεία χαρτογράφηση βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες μέσης χωρικής ανάλυσης που συλλέγονται ασταμάτητα σε 24ωρη βάση στους δορυφορικούς σταθμούς που λειτουργεί το Κέντρο Αριστείας (από του δορυφόρους MODIS, NPP-VIIRS, NOAA/AVHRR, FY), καθώς και δορυφορικά δεδομένα υψηλής χωρικής και διακριτικής ικανότητας Sentinels II, που συλλέγονται στην υποδομή Mirror Site σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο ειδικής προγραμματικής συνεργασίας του ΕΑΑ με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA). Η εκτίμηση της καταστροφής των φυσικών oικοσυστημάτων σε ημερήσια βάση για κάθε κατηγορία χρήσης γης γίνεται σε μέση χωρική ανάλυση και περισσότερο από μια φορά την ημέρα, ενώ περίπου κάθε δέκα ημέρες προκύπτει μια πανελλήνια χαρτογράφηση σε υψηλή ανάλυση στα 10 m. Τα αποτελέσματα στέλνονται σε πραγματικό χρόνο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στις κατά τόπους Αρχές που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης της καταστροφής τηνώρα της κρίσης, αλλά και της αποκατάστασης του τοπίου και της απόδοσης αποζημιώσεων αμέσως μετά την πυρκαγιά. Τέλος το Κέντρο BEYOND σε συνεργασία με το Διαστημικό Πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν ειδικής ενεργοποίησης αναλαμβάνει για χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκ των πλέον καταστροφικών πυρκαγιών να εκτιμήσει τον επερχόμενο κίνδυνο για πλημμύρα, κατολίσθηση, και διάβρωση εδαφών στις πληγείσες περιοχές.

 

Διαβάστε ολόλκηρο το Δελτίο τύπου εδώ στα Ελληνικά - GR: